Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2024:21

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om komplettering av ordningsföreskrifterna för naturreservatet Lindö udde i Ronneby kommun

beslutade den 27 juni 2024.

Utkom den 27 juni 2024

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 5 § tredje stycket miljöbalken (1998:808), 7 kap 30 § miljöbalken (1998:808, MB) samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att ordnings-föreskrifterna i punkterna 6 och 8 om rätten att tälta och ställa upp husvagn, samt rätten att göra upp eld inom naturreservatet, beslutade den 19 juni 1990 i länsstyrelsens ärende med diarienummer 231-4206-89, ändras enligt följande:

Det är förbjudet att:

  • ställa upp husvagn eller husbil i naturreservatet annat än på särskilt markerad plats på reservatets parkering under högst ett dygn,
  • göra upp eld eller använda grillar annat än på iordningställda eldplatser. Användande av friluftskök är däremot tillåtet.

Beslutet förvaras på Länsstyrelsen Blekinge.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 27 juni 2024.

ULRICA MESSING

INGEGERD NORDAHL

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss