Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2024:19

Länsstyrelsen i Blekinge läns tillkännagivande av Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12FS 2024:8) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län

Utkom från trycket den 20 juni 2024

Länsstyrelsen i Skåne län har den 23 maj 2024, med stöd av 18 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, beslutat om Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12FS 2024:8) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2024.

Föreskrifterna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Skåne län samt digitalt via Länsstyrelsen i Skåne läns författningssamling, 12FS 2024:8.

Länsstyrelsen i Skåne läns författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss