Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2024:17

Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift om upphävande av eldningsförbud

Beslutad den 14 juni 2024.

Länsstyrelsen i Blekinge län föreskriver, med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor, att Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift (10FS 2024:15) om
eldningsförbud ska upphöra att gälla den 14 juni 2024 kl. 12.00.

På Länsstyrelsens vägnar

Ulrika Messing

Frida Eiman Johansson

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss