Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:18

Utkom den 22 juli 2022.

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om upphävande av strandskyddet för del av fastigheten Tostarp 4:9 i Karlshamns kommun i Blekinge län

Beslutad den 22 juli 2021.

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § punkten 2 miljöbalken, strandskyddet för del av fastigheten Tostarp 4:9 i Karlshamns kommun.

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, miljödepartementet. Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida och centraldiariet (511-3705-22.

LENA EKROTH

ANNICA KARLSSON

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss