Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10 FS 2022:15

Utkom den 21 juni 2022.

Beslut om utvidgat strandskydd i Karlskrona kommuns kust och skärgård. Länsstyrelsen har genomfört en översyn av strandskyddet i Karlskrona kommuns kust och Skärgård och tagit fram ett beslut om utvidgat strandskydd för 53 områden.

Beslutad den 21 juni 2022.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för människors tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Beslutet kan överklagas till Miljödepartementet. Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag kungörelse som beslutet varit införd i ortstidning. Diarienummer 511-2910-2019.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Miljödepartementet. Skrivelsen skall skickas till länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (511-1-2022).

ULRICA MESSING

CARINA BURELIUS

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss