Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:09

Utkom den 20 april 2022.

Länsstyrelsen i Blekinge län upphäver strandskyddet för del av fastigheten Orranäs 4:15 i Karlskrona kommun i Blekinge län

beslutad den 20 april 2022.
(258-1018-2022)

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § punkten 1 miljöbalken, strandskyddet för del av fastigheten Orranäs 4:15 i Karlskrona kommun.

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet. Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning.

Handlingarna finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida och centraldiariet 511-1975-2022.

LENA EKROTH

ANNICA KARLSSON

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss