Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:08

Utkom den 29 mars 2022.

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskriftom tillfällig avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun;

Beslutad den 29 mars 2022.
(258-1018-2022)

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande.

1§ Förbud att använda vattenområde ska gälla vid en del av Mörrumsån i Karlshamns kommun. Avlysningen gäller från det område där Mariebergs Kraftverk Svängsta tidigare stod i norr till 50 meter söder om Ekebergsbron i söder, enligt bilagd karta över avlysningsområdet.

2§ Sveaskog Förvaltnings AB, Mörrums Kronolaxfiske är ansvarig för att sjövägmärken sätts upp och underhålls.

Sjövägmärkena ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.

Föreskriften gäller från och med den 1 april 2022 till och med den 30 juni 2022.

På Länsstyrelsens vägnar

ULRICA MESSING

Margarita Mikalsen

Bilaga: karta över avlysningsområdet.

Karta över avlyst område.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss