Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:07

Utkom den 29 mars 2022.

Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter om avlysning av vatten under genomförande av Swimrun 2XU Challenge i Karlshamns kommun;

Beslutade den 29 mars 2022.
(258-5993-2021)

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2–2 a §§ sjötrafikförordningen (1986:300) begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde i Karlshamns kommun, se med rosa markerade områden på bilagd karta. Förbud att utnyttja vattenområdet gäller för all sjötrafik som inte är delaktig i arrangemanget. De tillfälliga sjötrafikföreskrifterna ska gälla på de i bilagd karta markerade sträckorna med nummer 1 kl. 11-14 och med nummer 2 kl. 12-17 lördag den 23 juli 2022.

Fartyg som anges i 2 kap. 7 § sjötrafikförordningen är undantagna från förbudet.

Dessa föreskrifter gäller enbart den 23 juli 2022.

På Länsstyrelsens vägnar

HELENA MORGONSKÖLD

Kristoffer Karlsson

Karta över rutten för Swimrun i Karlshamn 2022.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss