Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:01

Utkom den 20 januari 2022.

Länsstyrelsen upphäver med stöd av 7 kap. 18 § 2 miljöbalken ( MB) strandskyddet för del av fastigheten Saxemara 22:1 i Ronneby kommun.

beslutad den 20 januari 2022.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen, Energidepartementet. Skrivelsen skall skickas till länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (511-1-2022).

LENA EKROTH

CARINA BURELIUS

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss