Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:22

Utkom den 29 september 2022.

Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut om fastställande av
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt
Johannishusåsen i Ronneby kommun;

beslutade den 29 september 2022.

Beslut

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att inrätta vattenskyddsområde
för vattentäkten i Johannishusåsen, Ronneby kommun, med den omfattning som framgår av bifogad karta, bilaga 1.

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom skyddsområdet.

Föreskrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas.

 

På Länsstyrelsens vägnar

ULRICA MESSING (LANDSHÖVDING)

MATHIAS ANDERSSON (TIB)

Kontakt