Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:12

Utkom den 20 maj 2022.

Länsstyrelsen i Blekinge län upphävande av strandskyddet för del av fastigheten Tostarp 4:9 i Karlshamns kommun i Blekinge län

beslutad den 20 maj 2022.

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § punkten 2 miljöbalken, strandskyddet för del av fastigheten Tostarp 4:9 i Karlshamns kommun.

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, miljödepartementet. Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning.

Handlingarna finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida och centraldiariet (511-2640-22).

LENA EKROTH

CARINA BURELIUS

Kontakt