Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:05

Utkom den 14 mars 2022.

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifterom fartbegränsning i Tromtesundaviken och en del av Tromtöfjärden i Karlskrona och Ronneby kommuner;

Beslutad den 14 mars 2022.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande.

1 § Fartyg får inte föras med högre fart än 5 knop inom ett område i Tromtesundaviken och en del av Tromtöfjärden i Karlskrona och Ronneby kommun som begränsas enligt markering på bifogad karta för illustration.


2 § Karlskrona kommun och Ronneby kommun ska ansvara inom respektive kommun för att sjövägmärken sätts upp och underhålls.
Sjövägmärkena ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2022.

 

ULRICA MESSING

MARGARITA MIKAELSEN

Bilaga 1, karta över aktuellt område där fartgränsen gäller

Bilaga 1, karta över aktuellt område där fartgränsen gäller

Kontakt