Miljöekstra - Nyhetsbrev

Miljökstra är ett digitalt nyhetbrev med syfte att sprida information om miljöarbetet i länet. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att samordna och följa upp miljömålsarbetet i Blekinge.

Miljöekstra

Nyhetsbreven innehåller korta artiklar med länkar till ytterligare information. Alla aktörer i Blekinge, dvs. kommuner, landstinget, intresseorganisationer, myndigheter m.fl. är välkomna att bidra med artiklar till nyhetsbrevet!

Om du vill berätta något eller har frågor angående nyhetsbrevet så hör av dig till miljoekstra.blekinge@lansstyrelsen.se

Fyll i ditt namn och e-post så får du nästa nummer av Miljöekstra direkt till din e-postlåda.

Kontakt