Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU-miljoner till Blekinges vattendrag

Mörrumsån i Blekinge

EU satsar nu på att restaurera vattendrag, våtmarker och kustvatten i södra Sverige. Länsstyrelsen Blekinge får med flera andra aktörer dela på närmare 400 miljoner kronor i ett projekt som startar i höst.

– I vårt län har vi stora utmaningar kopplat till vattenbrist och torka i ett förändrat klimat. Genom att återställa vattendrag och restaurera våtmarker förbättrar vi förutsättningarna för fiskar och andra vattenlevande djur, bidrar till att minska klimatförändringarnas effekter och ökar den biologisk mångfalden, säger Therese Stenholm Asp, naturvårdsbiolog och koordinator för projektet på Länsstyrelsen Blekinge.

I Blekinge fokuserar projektet på fyra vattendrag som helt eller delvis är Natura 2000-områden: Mörrumsån, Mieån, Bräkneån och Lyckebyån. Planerade åtgärder är bland annat att ta bort vandringshinder, återskapa våtmarker, genomföra biotopvård och stödutsättning av flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Åtgärderna ska stärka både vattenkvaliteten och livsmiljöerna och genomföras i samarbete med berörda markägare på både land och i vatten över länsgränserna i nio län.

En del av projektet är också att öka kunskapen om våra vattendrag och våtmarker och dess nyttor – ett arbete som kommer att drivas av Sportfiskarna.

– Vi kommer vända oss till markägare, markägarrepresentanter och inte minst skolor för att sprida information om våra vattenmiljöer via vattendragsvandringar och skolaktiviteter, säger Therese Stenholm Asp.

EU-projektet Improve Aquatic Life startar under hösten 2024 och kommer att pågå under sju år. Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne och utgör det hittills största vattenvårdsprojektet i Europa med över 500 åtgärder i nio län.

Om projektet

Improve Aquatic Life är ett samarbete mellan sjutton aktörer: nio länsstyrelser inom Västerhavets- och Södra Östersjöns vattendistrikt (Värmland, Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Östergötland) tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Helsingborgs stad, Tingsryds kommun och Sportfiskarna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss