Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Valbergets naturreservat bildat

Valbergets naturreservat

Länsstyrelsen Blekinge har beslutat att bilda Valbergets naturreservat i Karlshamns kommun. Naturreservatet är 20,5 hektar stort och karaktäriseras av Valberget som höjer sig över det omgivande landskapet.

Valberget har imponerande lodväggar och här finns även ett mäktigt överhäng, kallat Kyrkan, samt rikligt med stora block. Naturreservatets terräng är kuperad med berghöjder och våtmarkssänkor. Områdets skogar har till stor del lång kontinuitet och domineras av ek, avenbok, bok och tall. Här finns flera rödlistade arter och andra naturvärdesintressanta arter.

Trots områdets vildmarkskänsla så har här funnits människor sedan lång tid tillbaka, vilket bland annat stensättningar från brons-järnålder vittnar om. Det finns också många myter och historier knutna till Valberget. I reservats södra del finns det spår från ett tidigare torp, Wahltorpet.

Naturreservatet ligger otillgängligt till, i gränsen mellan byarna Tararp och Kölja, och det finns i dagsläget ingen parkering knuten till reservatet.

Beslutet kan överklagas till regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet. Överklagan ska vara skriftlig och ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 18 juli 2024 (dnr 511-4492-2022).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss