Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Oroväckande lågt antal påbörjade bostäder i länet

Foto: Ronnebyhus.

Samtidigt som situationen för vissa särskilda grupper på bostadsmarknaden har förbättrats påbörjades färre bostäder än på länge förra året och det råder stor osäkerhet inför framtiden. Detta visar länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys.

Som län står vi inför stora satsningar på försvar, infrastruktur och näringsliv. För att få hit den viktiga kompetens som omställningen kräver behövs fler bostäder. Den senaste statistiken visar dock på låga siffror för bostadsbyggandet.

– Det har länge byggts för lite i Blekinge men nu är antalet påbörjade bostäder oroväckande lågt, säger Anna Martinsson, samhällsplanerare på Länsstyrelsen Blekinge.

Totalt påbörjades 73 bostäder under 2023 vilket är en tydlig minskning jämfört med året innan. Avvecklade stöd och lågkonjunkturen pekas ut som bidragande faktorer, med skenande produktionskostnader och svårigheter att få bolån som konsekvenser. Antalet bostäder som byggs är inte den enda utmaningen. Det måste byggas rätt typ av bostäder.

Småhus och större hyresrätter och bostadsrätter på tre rum och kök efterfrågas enligt kommunerna. Samtidigt avvecklades riktade stöd för hyres- och studentbostäder 2022, något som har lett till att vissa projekt avbrutits och möjligheten att bygga billigare har minskat.

– Ovissheten för bostadsbyggandet framåt är stor. Det riskerar att slå hårt mot länets utveckling och mot särskilda grupper, som personer med funktionsnedsättning och unga vuxna som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, säger Anna Martinsson.

En ljuspunkt i årets analys är att två av länets kommuner bedömt att man har balans på bostadsmarknaden i centralorten för första gången på länge. För nyanlända råder det dessutom balans i alla kommuner efter flera år av underskott.

Om rapporten

Boverket skickar årligen ut en bostadsmarknadsenkät till landets kommuner som rör bostadsbyggande och bostadsförsörjning. Länsstyrelsen Blekinge följer upp resultaten i en regional bostadsmarknadsanalys för länets fem kommuner. Rapporten skickas in till Boverket och publiceras på länsstyrelsens webbplats den 15 juni varje år.

Bostadsmarknadsanalys för Blekinge län 2024 Länk till annan webbplats.

En påbörjad bostad har fått startbesked, men inte färdigställts. En färdigställd bostad är bebyggd och har fått slutbesked. Källa: SCB

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss