Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU-miljoner till Blekinges ädellövskog

Bokskog

EU satsar nu på att restaurera värdefull ädellövskog i södra Sverige. Länsstyrelsen Blekinge får med flera andra aktörer dela på drygt 86 miljoner kronor i ett projekt som startar vid årsskiftet.

– Detta är en fantastisk möjlighet att ta ett samlat grepp om vår unika ädellövskog. Historiskt sett har den varit vår vanligast skogstyp men nu finns det bara ett par procent kvar i södra Sverige. Med projektet kan vi bevara vårt naturlandskap och bidra till att minska klimatförändringarnas effekter, säger Ulrika Widgren, Natura 2000-samordnare på Länsstyrelsen Blekinge.

I Blekinge ligger projektets fokus på att förstärka naturvärden i skyddade bokskogar genom att återskapa strukturer som skogsbryn, mera död ved, men även gläntor där träd kan föryngras. Det handlar också om att gynna biologisk mångfald.

– Vi kommer att jobba i femton naturreservat och Natura 2000-områden. Det kan röra sig om att släppa in solljus för mer ljus och värme i skogarna, skapa död ved och gynna sällsynta arter, säger Daniel Ottosson, chef för Naturenheten på Länsstyrelsen Blekinge.

EU-projektet samlar flera aktörer i Sverige och Belgien. Under sex år kommer man att plantera 240 000 nya ädellövträd och åtta kilometer blommande skogsbryn för att gynna insekter. Planen är också att veteranisera 5 300 träd, vilket innebär att få unga träd att strukturellt likna gamla.

Om projektet

EU-projektet LIFE’s a Beech (beech är trädet bok på engelska) startar den 1 januari 2025. Det är ett samarbete mellan åtta aktörer i Sverige och Belgien: Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen Kronoberg, Länsstyrelsen Skåne, Stiftelsen Skånska Landskap, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Stiftelsen Nordens Ark, Naturvårdsverket och Sonian Forest Foundation. Projektet leds av Länsstyrelsen Skåne och innehåller:

  • Insatser i över sjuttio ädellövskogsområden i södra Sverige och Belgien med fokus på att skapa variationsrika miljöer i tidigare produktionsskogar.
  • Plantering av mer skog för att återfå kontakt mellan olika skogsområden, vilket gynnar den biologiska mångfalden. Fler träd binder dessutom kol vilket är en viktig insats i klimatarbetet.
  • Tillgång till utvärdering och metodutveckling via SLU för skogsförvaltare och intresserad allmänhet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss