Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud upphävs

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge i dag. Beslutet gäller tills annat meddelas.

Beslutet har tagits med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och gäller från och med i dag den 14 juni. I och med beslutet upphävs föreskrift 10FS 2024:15.

Under den senaste tiden har det kommit en del nederbörd, vilket har lett till en fuktigare markyta. Dessutom har svalare och mulet väder dämpat avdunstningen. Brandrisk- och väderprognosen kommande dagar visar också på låg risk för brand i skog och mark. Utifrån detta har vi bedömt att det generella eldningsförbudet i Blekinge bör upphävas. Beslutet har fattats i samråd med länets räddningstjänster.

Kom ihåg att det alltid är viktigt att vara väldigt försiktig och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark. All eldning sker på egen risk och kan innebära straffansvar, även när vi inte föreskrivit om eldningsförbud.

Mer information om eldningsförbud

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss