Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapportera fynd av svartpälsbi

Närbild på bi och tallbarr

Svartpälsbi, hona, foto David Lundgren.

Våra vilda bin har en tuff tillvaro och minskar i antal eftersom deras livsmiljöer har försvunnit eller förändrats. För ett av våra bin, svartpälsbiet, ser dock läget ut att ha förbättrats under senare år. Nu vill länsstyrelsen få en helhetsbild av artens utbredning.

Svartpälsbiet (Anthophora retusa) har börjat återta sitt forna utbredningsområde i Götaland och Svealand. För att få en bättre bild av artens utbredning vill vi få in observationer av svartpälsbi.

Rapportera fynd av svartpälsbi

Svartpälsbiet har bara hittats på två platser i Blekinge: vid Johannishus åsar i Ronneby kommun och vid Häljarum utanför Jämjö i Karlskrona kommun. Senaste fyndet var 2019. Därför vill vi gärna ha in nya uppgifter om artens förekomst i länet.

Ge dig ut under maj–juli och spana efter svartpälsbiet. Rapportera in dina fynd i Artportalen, gärna med foto.

Registrera dig som ny användare för att rapportera i Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Logga in som befintlig användare och rapportera i Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Genom att rapportera in dina observationer hjälper du oss och andra myndigheter att få bättre koll på svartpälsbiets utbredning i landet.

Här hittar du oftast svartpälsbiet

Svartpälsbiet trivs i varma och blomrika marker. Den återfinns ofta i sandiga och grusiga områden där den bygger bo i marken. Du kan till exempel se den i jordbrukslandskapet, men också längs med vägkanter, på skjutbanor och i slänter i stadsmiljö.

Så känner du igen svartpälsbiet

Du känner lättast igen honan av svartpälsbi. Honan är nästan helt svart och har en tydlig gulorangeröd behåring på bakbenen.

Hanen har ljusbrun päls på huvud, mellankropp samt på bakkroppens två första ryggsegment. Resten av bakkroppen är svart. De mellersta fötterna har en tydlig hårvimpel som används för att signalera till honor med under flykten.

Närbild på bi, bark och jord

Svartpälsbi hane, foto Per Karlsson Linderum.

Svartpälsbiet kan förväxlas med andra pälsbin såsom vårpälsbi (Anthophora plumipes) och honor av dånpälsbi (Anthophora furcata). Bland humlorna är det främst mörka varianter av vallhumla (Bombus subterranus) samt trädgårdshumla (B. hortorum) som kan förväxlas med svartpälsbi.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss