Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen välkomnar Natomedlemskapet

Landshövding och försvarsdirektör tillsammans med svenska flaggan och Nato-flagga.

Under torsdagskvällen kom det slutgiltiga beskedet att Sverige är fullvärdiga medlemmar i försvarsalliansen Nato. Med sitt strategiska läge vid Östersjön får Blekinge en framträdande roll. Länsstyrelsen ökar därför tempot i arbetet för att uppfylla de krav Nato ställer på medlemsstater.

- Jag är glad att Sverige nu är en del av alliansen. Inträdet i Nato är den största säkerhetspolitiska förändringen i modern tid. Det kommer stärka säkerheten och stabiliteten kring Östersjön och inte minst i Blekinge som har en strategisk roll i landets totalförsvar, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

Blekinge har hög militär närvaro och är därför särskilt skyddsvärt vid en konflikt. Här finns landets största marinbas, en robust flygflottilj, stark försvarsindustri, betydande hamnar och sjöfart. I Ronneby finns också en av landets två flygplatser med statlig rådighet som uppfyller Natos höga krav på civilt försvar.

– Vi har väntat och förberett oss på denna dag. Nu blir vi ett Natolän på riktigt vilket kräver ett nytt sätt att tänka och agera. Medlemskapet ger oss nya förutsättningar och ställer högre krav på att stötta Försvarsmakten och möjligheten att erbjuda värdlandsstöd. Vi accelererar därför arbetet med att tillsammans stärka vårt totalförsvar, säger Peter Ryman, försvardirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

– Vi kommer att bidra med unika förmågor, välutbildad personal och högkvalitativ utrustning till Nato. Den svenska marinen är betydelsefull med den kunskap om Östersjön, Västerhavet och den unika skärgårdsmiljön som vi dagligen arbetar operativt i, säger Fredrik Edwardson, marinbaschef på Marinbasen i Karlskrona.

Värdlandsstöd innebär att ge och ta emot militärt och civilt stöd. För Blekinges del kan det betyda att Natotrupper med fordon, fartyg, flyg och tung utrustning ska kunna passera genom länet med kort varsel. Länsstyrelsens ansvar är att samordna länets aktörer för att kunna tillhandahålla livsmedel, dricksvatten och renhållning, säkerställa materiel, lokaler, transport- och logistiktjänster, erbjuda elförsörjning, sjukvård och insatspersonal till Natostyrkor som stannar kortare eller längre tid i länet.

- Vi i Blekinge har länge jobbat med internationell samverkan inom försvarsfrågor och nu är vi en integrerad del av västvärldens totalförsvar. Nu krävs det tempo i arbetet från våra folkvalda. Vi behöver säkra finansiering för att kunna leverera på Natos krav, säger Peter Ryman.

Medlemskapet blev officiellt under torsdagen efter att Sverige skrivit under anslutningsdokumentet och statsminister Ulf Kristersson lämnat över det till USA:s utrikesminister Antony Blinken. För att markera denna historiska dag hissas Natoflaggan vid Länsstyrelsen Blekinges kontor i Karlskrona på måndag.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss