Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt toppmöte om Sydostlänken

Porträttbild på Ulrica, gruppfoto och järnväg

I går bjöd landshövdingen in länets riksdagsledamöter, kommundirektörer och presidier till ett möte på residenset för att diskutera Sydostlänkens framtid. Bakgrunden är att Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förnyade kostnadsunderlag och nyttoeffekter med järnvägen.

¬- Vi måste kraftsamla för att se hur vi kan säkerställa Blekinges viktigaste infrastruktursatsning. I höstas lyckades vi tillsammans rädda kvar Ronneby flygplats i statlig regi. Jag är övertygad om att vi kan lyckas igen, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

I Trafikverkets uppdrag att se över kostnader och nyttoeffekter för Sydostlänken ingår även att redovisa lämplig byggstartsperiod.

- Sydostlänken är en förutsättning för att Blekinge ska utvecklas på ett hållbart sätt. Ytterligare förseningar skulle vara förödande. Våra industrier kräver robust infrastruktur och säkrad kompetensförsörjning. Vid ett Natomedlemskap kommer dessutom andra nationer att transportera materiel och personal genom Blekinge vilket ställer höga krav på våra vägar, järnvägar och hamnar, säger Ulrica Messing.

På mötet föreslog landshövdingen att Roger Fredriksson (M) ska leda arbetet med att samla in och sammanställa länets argument till Trafikverket. Något som alla på mötet ställde sig bakom.

- Jag tackar för förtroendet och startar genast arbetet med att tydliggöra Sydostlänkens konkurrensfördelar för Blekinge och Sverige. Som land måste vi stärka vår infrastruktur över lag för gods- och persontrafik och särskilt i vårt län som har en strategisk viktig roll i landets totalförsvar, säger Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande i Ronneby kommun.

Trafikverket ska redovisa sitt uppdrag snarast möjligt till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, dock senast den 26 april 2024.

Deltagare på mötet:

Ulrica Messing, landshövding, Inger Hansson, avdelningschef, Länsstyrelsen Blekinge.
Helene Björklund, riksdagsledamot.
Karlskrona: Emma Swahn Nilsson, KSO, Christopher Larsson, KSO, Håkan Petersson, kommundirektör.
Ronneby: Roger Fredriksson, KSO, Nicolas Westrup, förste vice ordf. KSO.
Karlshamn: Magnus Gärdebring, KSO, Björn Nurhadi, förste vice ordf. KSO, Daniel Wäppling, kommundirektör.
Olofström: Morgan Bengtsson, KSO, Tommy Holmgren, andra vice ordf. KSO, Öjvind Hatt samhällsutvecklingschef, Irene Robertsson, kommundirektör.
Sölvesborg: Birgit Birgersson Brorsson, KSO, Kith Mårtensson, KSO, Mats Gunnarsson, förste vice ordf. KSO.
Region Blekinge: Robert Lindén, regionstyrelsens ordf. Sophia Ahlin, regionråd, Christina Mattisson, gruppledare, Peter Lilja, regiondirektör.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss