Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt på skadegörande varg

Varg

Länsstyrelsen Blekinge har den 29 februari 2024 beslutat om skyddsjakt på en skadegörande varg. Jakten kommer att bedrivas av jägare utsedda av länsstyrelsen med start vid nästa angrepp och gäller till och med den 11 april 2024.

Mellan den 9 november 2023 och den 20 februari har fem angrepp av varg skett på fårbesättningar i mellersta Blekinge och totalt har 14 får dödats.

Alla angrepp har besiktigats av länsstyrelsen och konstaterats vara gjorda av varg. DNA-svar från Sveriges Lantbruksuniversitet som fastställer att de fyra senaste angreppen är gjorda av samma skadegörande individ (G224-22).

– Länsstyrelsen vill fortsatt uppmana fårägare i området till skadeförebyggande åtgärder som att öka tillsyn, se över stängsling eller stalla in får, säger vilthandläggare Andreas Abrahamsson.

Länsstyrelsen bedömer att fastställda riktlinjer för skyddsjakt på varg är uppfyllda och att det inte finns någon annan lämplig lösning. Provsvaren visar att den inte är genetiskt viktig. Att tillåta skyddsjakt på en skadegörande varg påverkar inte vargstammens bevarandestatus varken nationellt eller regionalt.

Beslutet gäller fram till den 11 april 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss