Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt på skadegörande varg

Varg tittar fram bakom ett träd

Länsstyrelsen Blekinge har den 21 december 2023 beslutat om skyddsjakt på en skadegörande varg. Jakten kommer att bedrivas av jägare utsedda av länsstyrelsen med start vid nästa angrepp och gäller till och med den 6 februari 2024.

Mellan den 9 november och 17 december har tre angrepp av varg skett på fårbesättningar norr om Bräkne-Hoby. Totalt har tio får dödats.

Länsstyrelsen har uppmanat fårägare i området till skadeförebyggande åtgärder som att öka tillsyn, se över stängsling eller stalla in får. Alla angrepp har besiktigats av länsstyrelsen och konstaterats vara gjorda av varg.

– Vi har fått DNA-svar från Sveriges Lantbruksuniversitet som fastställer att de två senaste angreppen är gjorda av samma skadegörande individ (G224-22). Eftersom angreppen har skett inom ett avgränsat område under en begränsad tid bedömer vi det som högst sannolikt att samtliga tre angrepp är gjorda av samma varg, säger Johanna Duhlaku, enhetschef på Länsstyrelsen Blekinge.

Länsstyrelsen bedömer att fastställda riktlinjer för skyddsjakt på varg är uppfyllda och att det inte finns någon annan lämplig lösning. Provsvaren visar att den inte är genetiskt viktig. Att tillåta skyddsjakt på en skadegörande varg påverkar inte vargstammens bevarandestatus i södra Sverige.

Beslutet gäller fram till den 6 februari 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss