Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höjd risk för fågelinfluensa i Blekinge

Höns som står i öppningen till ett hönshus

Sedan den 27 november är Blekinge ett högriskområde för fågelinfluensa. Det innebär att du som äger tamfåglar ska följa vissa regler för att minska risken för att dina fåglar ska smittas.

Utbrott av fågelinfluensa ökar i flera länder i Europa. Det är därför extra viktigt att skydda dina tamfåglar från kontakter med vilda fåglar och att tänka på goda smittskyddsrutiner. Det gäller på alla gårdar med fjäderfän, men även hos hobbyhöns och andra fåglar i fångenskap.

Jordbruksverket beslutade den 27 november att upprätta högriskområden i delar av södra Sverige för att minska risken för spridning av fågelinfluensa. I högriskområdena gäller särskilda regler för att skydda dina fåglar från att smittas med fågelinfluensa. Reglerna är olika beroende på bland annat om du säljer ägg, kött, kycklingar eller andra produkter från fjäderfän eller om du har hobbyfjäderfän. Om du föder upp eller håller fjäderfän för att producera kött, konsumtionsägg eller andra produkter som du säljer till andra ska dina fjäderfän hållas inomhus och får inte gå ut. Hobbyhöns och andra fåglar i fångenskap får vara utomhus men ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd utomhus.

Om du misstänker att dina fåglar kan ha smittats av fågelinfluensa är det viktigt att du omedelbart kontaktar veterinär.

Läs mer om vad som gäller på Jordbruksverkets webbplats:

Fågelinfluensa - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Allmänna råd

  • Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
  • Gör området på din anläggning oattraktivt för vilda fåglar till exempel genom att undvika foderspill, vattenansamlingar eller annat som kan locka vilda fåglar.
  • Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
  • Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
  • Inrätta en hygiengräns där du byter kläder och skor samt tvättar händerna med tvål och vatten (använd gärna också handsprit) innan du går in i utrymmen där du håller fåglar.
  • Se till att endast nödvändig personal har tillträde till djurutrymmena.
  • Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
  • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.

(Källa: Jordbruksverket)

Kontakt

Länsveterinär

E-post till lansveterinar.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss