Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Toppmöte om Sydostlänken

Porträttbild på Ulrica Messing och en järnvägsräls

Landshövdingen samlade i dag högsta ledningen från länets region och kommuner till ett möte på residenset för att diskutera Sydostlänkens framtid.

I förra veckan kom beskedet att Region Blekinge vill bryta avsiktsförklaringen för persontrafik på Sydostlänken. I dag bjöd därför landshövdingen in regionstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens ordförande i respektive Blekingekommun för att diskutera den uppkomna situationen.

- Jag är mycket glad att alla inbjudna valde att prioritera mötet. Det visar på vilja och engagemang. Hittills har vi haft en bred samsyn i Blekinge kring Sydostlänken och att satsningen ska innehålla både gods- och persontrafik. Jag har samlat alla i dag för att diskutera hur vi kan överbrygga de hinder som uppstått, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

På mötet föreslog landshövdingen att Roger Fredriksson (M) ska leda ett arbete framåt med att kartlägga var alla aktörer står i frågan och vilka gemensamma lösningar som är möjliga. Roger Fredriksson är kommunstyrelsens ordförande i Ronneby kommun och förbundsordförande för Moderaterna i länet. Alla på mötet var eniga i att ge honom det förtroendet.

- Eftersom Ronneby kommun inte har en aktiv roll i planeringen av Sydostlänken är han neutral i frågan. Vi som län måste nu kraftsamla för att se hur vi kan säkerställa Blekinges viktigaste infrastruktursatsning som har stor betydelse för länets framtid, säger Ulrica Messing.

Roger Fredriksson påbörjar sitt uppdrag omgående.

- Jag tackar för förtroendet och kommer förutsättningslöst att lyssna in alla parter för att komma vidare i processen och rapportera till landshövdingen i god tid innan beslut tas, säger Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande i Ronneby kommun.

På mötet deltog:

• Ulrica Messing, landshövding, Länsstyrelsen Blekinge
• Helena Morgonsköld, länsråd, Länsstyrelsen Blekinge
• Robert Lindén, regionstyrelsens ordförande, Region Blekinge
• Emma Swahn-Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Karlskrona kommun
• Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande, Ronneby kommun
• Magnus Gärdebring, kommunstyrelsens ordförande, Karlshamns kommun
• Birgit Birgersson-Brorsson, kommunstyrelsens ordförande, Sölvesborgs kommun
• Morgan Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande, Olofströms kommun

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss