Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur hanterar vi barn i riskzon för kriminalitet?

porträttbild på tre personer, en man och två kvinnor

Allt fler barn far illa och insatserna kommer för sent. Fler riskerar att hamna i grov kriminalitet vilket får stora konsekvenser. Hur kan vi arbeta förebyggande och stärka barnet och samhällets skyddsnät i Blekinge?

- Den ökade gängkriminaliteten kryper allt längre ner i åldrarna och det är inte bara ett storstadsfenomen. Den senaste tiden har vi sett exempel på att gäng rekryterar ungdomar ute i landet till grov kriminalitet. Det handlar om att vi på bred front måste upptäcka barn i riskzon och tidigt sätta in rätt insatser, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

I dag bjöd därför landshövdingen in barnombudsman Elisabeth Dahlin och professor Per-Olof Hallin till residenset tillsammans med förtroendevalda och representanter från länets kommuner, region och polismyndighet.

Elisabeth Dahlin har mångårig erfarenhet av barn och ungas rättigheter och har bland annat varit generalsekreterare för Rädda Barnen.

- Allvarlig och grov brottslighet både drabbar och utförs av barn. Det krävs ett evidensbaserat arbete för att rå på den allvarliga utveckling vi har i dag där barn dras in i kriminalitet. Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete startar tidigt i barnets liv och därför måste samhällets skyddsnät stärkas på alla nivåer, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman.

Per-Olof Hallin är professor vid Malmö Universitet och har specialiserat sig på kriminalitet i utsatta områden.

- Förutom att se på barnets och familjens situation är det viktigt att förstå hur barn och unga påverkas av att växa upp i områden med sårbara livsvillkor och utbredd kriminalitet. Man måste arbeta med ett helhetsperspektiv och på flera områden samtidigt. Annars kan man inte minska eller stoppa nyrekryteringen, säger professor Per-Olof Hallin.

Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Länsstyrelsen Blekinges uppdrag är att stödja kommuner och region i arbetet med att tillämpa barns rättigheter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss