Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gråzon – ny vardag i Blekinge

Peter Ryman, försvardirektör

För ett år sedan samlade Länsstyrelsen Blekinge länets kommundirektörer till ett möte om gråzonsproblematik – ett tillstånd när en nation befinner sig mellan fred och krig. Sedan dess har Blekinge med sitt utsatta läge hanterat flera incidenter som krävt breda insatser av länets aktörer.

- Vi ser gång på gång bevis på Blekinges strategiska läge. Med tanke på vår höga militära närvaro är vi också extra utsatta. Vi har hanterat flera gråzonshändelser vilket har stärkt vår motståndskraft, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

Sedan kommundirektörerna träffades har mycket hänt. Kriget i Ukraina fortsätter, Sverige väntar på ett kommande Natomedlemskap och säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån. För Blekinges del har det inneburit en vinter med risk för elbrist, sprängningen av Nord Stream utanför kusten, ökad risk för oljeutsläpp från rysk skuggflotta och nu senast fartygsolyckan i Pukaviksbukten med stor miljöpåverkan.

- Blekinge har verkligen fått känna av vad den nya världsordningen innebär. Gråzon är nu en naturlig del av vår vardag. För att stå starka har vi flyttat fram våra positioner när det gäller beredskapsplaner. Vi har också stärkt vår förmåga att snabbt ställa om vid olika typer av påfrestningar, säger Peter Ryman.

På tisdagskvällen samlade Länsstyrelsen Blekinge länets kommundirektörer för ett uppföljningsmöte kring gråzonsproblematik. Vid mötet diskuterades även Blekinges beredskap och länets strategiska läge vid Östersjön där ett samhälle med maritim infrastruktur finns under ytan.

Gråzon är ett tillstånd mellan fred och krig där stater försöker påverka andra länders intressen, förmåga eller handlingsfrihet utan militärt angrepp. Det kan till exempel vara spridning av desinformation, underrättelseverksamhet, cyberattacker, påverkansoperationer på infrastruktur eller sanktioner och sabotage i olika grad.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss