Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbjudet att vistas i oljedrabbat område i Karlshamns kommun

Länsstyrelsen har beslutat om vistelseförbud för områden som saneras på Stärnö i Karlshamns kommun efter oljeutsläppet i Pukaviksbukten. Det är fara för liv och hälsa att vistas i området och länsstyrelsen uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna.

Länsstyrelsens beslut gäller från och med måndagen den 6 november och tills vidare. Beslutet är fattat med stöd av ordningslagen. Vår bedömning är att det är fara för liv och hälsa att vistas i det oljedrabbade området. Avspärrningsband och skyltar kommer att sättas upp. Behörig personal har tillträde till området.

Ta del av en karta över det avgränsade området Pdf, 2.1 MB.

Länsstyrelsen fattade beslut om vistelseförbud för att skydda allmänheten eftersom vi bedömde att det råder fara för liv och hälsa att vistas i det avspärrade området. Beslutet gäller tills vidare.

Det är inte farligt att vistas utanför det avspärrade området. Håll dig uppdaterad eftersom området kan utökas om man upptäcker ytterligare oljepåslag på land.

Det finns inga bostäder innanför det avspärrade området och det är alltså inte farligt för dig som boende i området att vistas där, även om det kan vara obehagligt att känna oljelukten. Håll dig uppdaterad eftersom området kan utökas om man upptäcker ytterligare oljepåslag på land.

Beslutet gäller så länge det anses vara fara för liv och hälsa, alltså tills saneringen är färdig. Området kan utökas eller minska beroende på om det blir mer oljepåslag på land eller om saneringen blir klar.

Vistelseförbudet gäller enbart för allmänheten och påverkar inte dig som arbetar med saneringen. Det är som alltid viktigt att följa rutiner på plats och använda skyddskläder.

Om händelsen

Söndagen den 22 oktober gick en passagerarfärja på grund i Pukaviksbukten. Fartyget läckte olja som nådde land samma dag. Sedan dess bedrivs ett omfattande saneringsarbete. Vi på länsstyrelsen fortsätter samverka med och stödja aktörerna i arbetet med händelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss