Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fartygsolycka i Pukaviksbukten

oljeutsläpp i vatten

Under söndagsmorgonen gick en passagerarfärja på grund i Pukaviksbukten öster om Krokås. Fartyget läcker diesel och olja vilket ger stark lukt längs kusten och in över land. Lukten är inte farlig men just nu pågår intensivt arbete för att undvika att oljan når land.

- Vi följer utvecklingen noggrant. Ett oljeutsläpp längs Blekinges grunda kust kan bli förödande för natur, miljö och ekonomi. Vi har flaggat för den ökade risken för oljeutsläpp och kommer be MSB om hjälp om oljan når land, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

Kustbevakningen och sjöräddningssällskapet är på plats och leder händelsen. Kustbevakningen länsar också kring fartyget för att samla upp utsläppet. Samverkan pågår mellan Länsstyrelsen Blekinge, Kustbevakningen, Räddningstjänsten och Sölvesborgs kommun.

Alla 70 passagerare som befann sig på färjan har evakuerats till Karlshamns hamn. Inga personskador är rapporterade.

Färjan var på söndagsmorgonen på väg från Trelleborg till Karlshamn när den grundstötte.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss