Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ministerbesök om flygplatsen

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Region Blekinge, Andreas Blomlöf/Länsstyrelsen Blekinge

På måndag den 16 oktober har landshövding Ulrica Messing bjudit in infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) till Blekinge för att diskutera framtiden för Ronneby som statlig flygplats.

- Jag har bjudit in infrastrukturministern för att tillsammans med länets aktörer lyfta betydelsen av en robust civil flygplats i Blekinge. Vi befinner oss i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och att då ta bort Ronneby från det statliga utbudet kommer få långtgående konsekvenser för Sveriges totalförsvar, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

Blekinge har ett strategiskt läge ur ett totalförsvarsperspektiv. Här finns landets enda marinbas och en flygflottilj, en stark försvarsindustri, hamnar för sjöfart och viktig infrastruktur som sjökablar utanför kusten.

Ronneby är i dag en av två flygplatser i landet som redan uppfyller Natos högt ställda krav på samhällsskydd och beredskap. När Sveriges ansökan går igenom blir Blekinge ett viktigt Natolän.

- God infrastruktur är avgörande för Försvarsmakten och näringslivets tillväxt i Blekinge. Vi behöver en statlig flygplats för att säkerställa kompetensförsörjningen och locka hit och behålla medarbetare till försvaret, försvarsindustrin och våra viktiga internationella företag, säger Ulrica Messing.

Vid ministermötet på residenset deltar förutom infrastrukturminister Andreas Carlson, statssekreterare Johan Davidson och landshövding Ulrica Messing även:

• Peter Lilja, regiondirektör, Region Blekinge
• Fredrik Edwardson, marinbaschef, Marinbasen
• Anders Jönsson, flottiljchef, F17
• Arri Kallonen, flygstationschef, Ronneby Airport, Swedavia
• Emma Swahn Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Karlskrona kommun
• Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande, Ronneby kommun
• Lars Carlson, vice president, NKT
• Helena Lönegård, VP site manager, SAAB Group
• Lasse Nilsson, ordförande, Företagarna i Karlshamn
• Helena Morgonsköld, länsråd, Länsstyrelsen Blekinge

I mitten av februari redovisade Peter Norman sitt uppdrag att utreda statens ansvar för flygplatserna i Sverige. Ronneby är en av tio flygplatser som kan förlora sin statliga status enligt utredningen som regering och riksdag ska ta beslut om.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss