Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur jämställda är arbetsvillkoren i Blekinge?

Jämställdhet på en våg

Länsstyrelserna i 16 län har tillsammans med kommuner och regioner genomfört en undersökning för att kartlägga hur jämställda arbetsvillkoren är mellan män och kvinnor.

Det övergripande resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning.

  • Deltid är vanligare i kvinnodominerade yrkesgrupper, vilket får direkta konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten och fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Sjukfrånvaron är högre i kvinnodominerade yrkesgrupper, vilket indikerar bristande jämställdhet både vad gäller arbetsmiljö och vad gäller det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Antalet medarbetare per chef är klart högre i kvinnodominerade yrkesgrupper trots att de emotionella kraven är högre och förutsägbarheten är lägre jämfört med mansdominerade yrkesgrupper.

Rapporten är tänkt att utgöra ett underlag för fortsatt arbetet med ekonomisk jämställdhet. Samtliga resultat är nedbrutna per län.

Läs hela rapporten Hur jämställda är arbetsvillkoren i kommuner och regioner? Pdf, 694.5 kB.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss