Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Om kriget (inte) kommer

Peter Ryman och Ulrica Messing

För ett år sedan sprängdes gasledningen Nord Stream utanför Blekinges kust. Sedan dess har Länsstyrelsen Blekinge samarbetat med Försvarsmakten och regionala aktörer för att stärka länets totalförsvar inför ett eventuellt militärt angrepp. Men hur väl rustat är länets civila försvar i gråzonen mellan krig och fred?

Kriget i Ukraina och ökade motsättningar i världen har lett till ett kraftigt försämrat säkerhetsläge med komplex hotbild och ökade krav på upprustning av landets totalförsvar. Regeringen har meddelat att det militära försvarsanslaget ska höjas till två procent av Sveriges BNP.

– Just nu satsas mycket pengar på Försvarsmakten – och med rätta. Vi behöver rusta oss för ett eventuellt militärt angrepp. Men vi måste också stärka vår motståndskraft och skydda civilbefolkningen här och nu. Redan i dag förs ett alternativt och digitalt krig mot det svenska samhället – och här har det civila försvaret ett stort ansvar. Vi ska bjuda motstånd mot de som inte tycker om öppna och demokratiska samhällen. Vi är aldrig starkare än den svagaste länken i kedjan och vi måste alla hjälpas åt att stärka vår beredskap, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

Alternativ krigsföring och gråzonsproblematik kan handla om avsiktliga oljeutsläpp, flyktingkriser, cyberattacker, sabotage mot infrastruktur, desinformation och påverkanskampanjer eller ekonomiska konsekvenser i form av höga el- och livsmedelspriser och hög inflation.

–Första gången Ukrainakriget kom nära oss var flyktingvågen våren 2022. Andra gången var förra årets sprängningar av Nord Stream utanför vår kust. Händelserna satte åter Blekinge på den säkerhetspolitiska arenan, precis som den ryska ubåten gjorde 1981. Sprängningarna är en tydlig påminnelse om vårt strategiska läge vid Östersjön och vikten av att fortsätta bygga upp det civila försvaret, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

I länet finns landets enda marinbas, flygflottilj, stark försvarsindustri, hamnar för sjöfart och viktig infrastruktur utanför kusten.

– Blekinge är Sveriges krockkudde. Vi har kommit en bra bit på vägen med att återuppbygga det civila försvaret men vi behöver göra mycket mer. Som länsstyrelse har vi en viktig roll att stärka robustheten i kommuner, region och näringsliv, och vi ser gärna att MSB stärker sin närvaro i länet. Genom att höja Blekinges beredskap stärker vi hela Sveriges motståndskraft, säger Peter Ryman.

Med mer finansiering kan länsstyrelsen säkerställa struktur, utbildning och övningar och hantera uppkomna kriser. Det handlar om skydd av civilbefolkningen som trygghetspunkter, krigsplaceringar, civilpliktig personal och skyddsrum. Det kan också handla om att hantera oljeutsläpp och sabotage eller strategiska frågor som livsmedel- och dricksvattenförsörjning och tillgång till el och internet.

Om gråzonsproblematik

Gråzon är ett tillstånd mellan krig och fred där stater försöker påverka andra länders intressen, förmåga eller handlingsfrihet utan militärt angrepp. Det kan till exempel vara spridning av desinformation, underrättelseverksamhet, cyberattacker, påverkansoperationer på infrastruktur eller sanktioner och sabotage i olika grad.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss