Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kustsamverkan möter klimatutmaningar

Karlskrona från ovan

Kusten längs Blekinge, Kalmar och Gotland är särskilt utsatta för erosion och översvämningar från ett stigande hav. För att möta utmaningarna med klimatförändringar bildas nu en ny regional kustsamverkan.

Det nya samarbetet ska öka kunskapen om klimatets effekter och med gemensamma krafter ta fram strategier för att anpassa kustsamhällena till ett förändrat klimat med stigande havsnivåer.

– Vi är tre små län med många små kommuner. Ingen sitter på stora resurser, därför behöver vi samverka och dela erfarenheter och kunskaper med varandra, säger Sanna Dufbäck Fornander, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Blekinge.

Blekinges kust pekas ut som ett nationellt riskområde. Här finns en ömtålig skärgård och en lång kustremsa med en stor andel bostäder, samhällsviktiga funktioner, industrier och infrastruktur. Dessutom har Blekinge unika kulturmiljöer i sina kuststäder och i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, våra övroga kuststäder och skärgårdsmiljöer. Blekinge arkipelag är dessutom ett biosfärområde, även det utsett av UNESCO.

– Rapporter från FN:s klimatpanel vittnar om en snabbare och större havsnivåhöjning än vad som tidigare bedömts. Och det kommer att påverka oss – men vi vet inte exakt hur. De utmaningar vi ser kräver långsiktig planering och stor flexibilitet. Vi behöver ta modiga beslut och vi behöver agera nu, säger Inger Hansson, avdelningschef för Samhällsbyggnad- och miljöskydd på Länsstyrelsen Blekinge.

Och hon fortsätter:

– Klimatförändringar i kombination med säkerhetsläget och ett förändrat ränteläge gör denna samverkan viktigare än någonsin. Inte minst i och med ett kommande NATO-medlemskap kommer behovet av bostäder öka ytterligare i Blekinge. Vi behöver därför göra vad vi kan för att aktivt bidra till att nya bostäder byggs. Men med hänsyn till de stigande havsnivåermna behöver de byggas på rätt plats och på rätt sätt. Vi måste skydda sårbar bebyggelse och stärka vår förmåga att utveckla och anpassa våra kustsamhällen. Och vara beredda på det oförutsägbara, säger Inger Hansson.

Samarbetet presenterade under en pressträff i Oskarshamn under torsdagen där representanter från länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Gotland, kustkommunerna och Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU)deltog.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss