Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Projekt har gett en kilometer trägärdesgård i Blekinge

Trägärdesgård i Bromåla.

Länsstyrelsen har renoverat och byggt nya trägärdesgårdar i några av länets naturreservat. Satsningen ska bidra till att bevara viktiga natur- och kulturvärden i våra skyddade områden.

Om du har besökt Ire, Vambåsa, Steneryd eller Bromåla den senaste tiden kanske du har lagt märke till att de gamla slåtterängarna kantas av trägärdesgårdar med självstängande grindar. Det är en satsning som länsstyrelsen står bakom inom ramen för projektet ”Återskapande av trägärdesgårdar i skyddade områden”.

– Vi har anlagt trägärdesgårdar för att bidra till att bevara de artrika ängarna som hävdats här i hundratals år. Förutom att gärdesgårdarna är vackra att titta på så hoppas vi att de ska hjälpa oss hålla vildsvinen ute och på så vis kan ängarna fortsätta frodas, säger Sofie Willman, biolog på Länsstyrelsen Blekinge.

Trägärdesgårdarna är byggda med en traditionell teknik som är typisk för Blekinge, med enestakar och granslanor. Vidjorna är gjorda av gran i viss utsträckning, men av praktiska och ekonomiska skäl har ståltråd använts på vissa platser.

Sammanlagt har 1,2 kilometer trägärdesgård byggts eller renoverats inom de skyddade områdena. Projektet blev möjligt genom Landsbygdsprogrammet som finansierade 80 procent av kostnaderna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss