Risk för gräsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud upphävs

Länsstyrelsens logotyp.

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge län från och med tisdagen den 18 juli 2023 klockan 16.00. Beslutet gäller tills annat meddelas.

Beslutet har tagits med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Länsstyrelsen bedömer utifrån rådande väderleksförhållanden i länet och prognoser att det generella eldningsförbudet i länet bör upphävas. Beslutet har fattats i samråd med länets räddningstjänster.

Det är alltid viktigt att iaktta stor försiktighet och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark. All eldning sker på egen risk och kan innebära straffansvar, trots att länsstyrelsen inte föreskrivit om eldningsförbud.

Mer information om eldningsförbud

Beslut om upphävande av eldningsförbud i Blekinge län 2023-07-18

Kontakt

Tjänsteman i Beredskap

Telefon (växeln): 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss