Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad risk för oljeutsläpp i Östersjön

Man med hav i bakgrund

Västvärldens sanktioner mot Ryssland och pristaket på rysk olja har ökat risken för oljeutsläpp i Östersjön. Blekinges kustlinje är extra utsatt – därför stärker nu länsstyrelsen oljeskyddet för att skydda natur, miljö och ekonomi om oljan når land.

På grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina har västvärlden slutat att köpa och frakta rysk olja. Flera oberoende aktörer pekar på att Ryssland har införskaffat äldre oljetankers för att kringgå sanktionerna. Fartygen seglar ofta under så kallad bekvämlighetsflagg vilket innebär att de är registrerade i länder med låga kostnader. Även kontrollen av säkerheten är begränsad och försäkringsförhållandena tveksamma. Detta är en av riskerna som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lyfter i sin nationella risk- och sårbarhetsbedömning för Sverige under 2023.

- Vi ser en ökad risk för oljeutsläpp i Östersjön. Gamla oljefartyg i undermåligt skick nära vår kust är oroväckande – särskilt i kombination med aktörer som medvetet vill sabotera och skapa oordning i andra länder. Eftersom Blekinge har ett extra utsatt läge ser vi därför över vårt oljeskydd och söker medel från MSB för att stå väl rustade, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

En stor del av oljetransporterna passerar längs Ölands södra udde bara 1,5 landmil från Blekinges kust. En olycka kan få stora konsekvenser för natur, miljö och ekonomi om oljan når land.

- En sådan händelse skulle vara förödande för Blekinges grunda och steniga kust och leda till stora miljöpåverkningar och ekonomiska konsekvenser under många år framöver. Det kommer ta tid och kräva enorma resurser för att tvätta djur, stränder och stenar rena från oljerester och omhänderta oljespillet, säger Peter Ryman.

Inom kort börjar därför arbetet med att uppdatera och stärka Blekinges oljeskyddsplaner i nära samarbete med länets aktörer som till exempel räddningstjänst, kommuner, region och frivilligorganisationer. Aktörerna kommer också att begära öronmärkta medel från MSB.

- Vi behöver mer utrustning och utbildning för att kunna hantera olja på stränder. Tillsammans måste vi vara väl förberedda för att kunna prioritera insatser i de mest sårbara områdena längs vår kust, säger Peter Ryman.

Länsstyrelsen Blekinge är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet. Vid ett oljeutsläpp är det länsstyrelsens roll att samordna berörda aktörer. Myndigheten har också ett geografiskt områdesansvar om oljan når land.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss