Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bekräftad fågelinfluensa i Sölvesborg

De döda skrattmåsar som har hittats runt Tredenborg i Sölvesborgs kommun var smittade med fågelinfluensan H5N1. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

– Det var inte oväntat att provsvaren var positiva för fågelinfluensa. Viruset är smittsamt och utbrott har setts hos måsar i flera delar av landet den senaste tiden. Det finns risk att viruset sprider sig till nya områden och det är därför viktigt att du som har fjäderfän ser över dina smittskyddsrutiner för att minska risken att få in smittan i din besättning, säger Malin Collin, länsveterinär på Länsstyrelsen Blekinge.

Under de senaste månaderna har fågelinfluensa bekräftats bland tama och vilda fåglar i bland annat Kalmar, Gotland och Stockholms län. Risken för smitta till människor bedöms som mycket låg.

Fortsätt rapportera in fynd av sjuka eller döda fåglar till Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Smittskyddsrekommendationer

  • Fjäderfäproducenter och hobbyhönsägare bör gå igenom sina smittskyddsrutiner för att förhindra introduktion av fågelinfluensavirus från vilda fåglar eller deras träck. Foder och vatten ska ges inomhus eller under tak. Vid tecken på sjuklighet eller ökad dödlighet är det viktigt att ta kontakt med veterinär.
  • Hundar och andra husdjur bör inte komma i kontakt med sjuka eller döda fåglar. Hundar bör också hållas i koppel i områden med omfattande sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar.
  • Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smitta till människa som mycket låg, men som en generell regel bör man ändå undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar och djur.
  • Du som ändå behöver hantera döda fåglar uppmanas att använda handskar och tvätta händerna efteråt.

Kontakt

Länsveterinär

E-post till lansveterinar.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss