Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Undantag från stödvillkor på grund av torkan

Torrt gräs

På grund av torkan har det uppstått problem för många lantbrukare att få tillräckligt med foder till sina djur. Därför har länsstyrelsen beslutat att lantbrukare inte längre behöver ansöka om dispens från stödvillkoren för vissa åtgärder.

Lantbrukare i Blekinge med jordbrukarstöd behöver – med vissa undantag – inte längre ansöka om dispens för

  • att skörda träda
  • att skörda skyddszon
  • tillskottsutfodring på betesmark.

– På Länsstyrelsen är vi medvetna om problemen som den långvariga torkan ställer till med och vi lättar därför på kraven. På trädor som är ansökta som vissa miljöytor är det inte tillåtet att skörda. Ska lantbrukaren stödutfodra på betesmarker med särskild skötsel behöver brukaren meddela oss om placering och omfattning. Särskilda regler gäller för betesmarker i skyddade områden som till exempel naturreservat, säger Sandra Draaisma, enhetschef, Länsstyrelsen Blekinge.

När det gäller trädor har Jordbruksverket redan beslutat att lantbrukarna får lov att skörda bevuxna trädor både med och utan miljöyta.

Däremot är det fortfarande inte tillåtet att skörda följande:

  • Miljöytan blommande träda
  • Miljöytan gröngödsling
  • Miljöytan blommande fältkant
  • Miljöytan bevuxen fältkant

Lantbrukare ska informera om att de tillskottsutfodrar till Länsstyrelsen Skåne som handlägger Blekinges ärenden: jordbrukarstod.skane@lansstyrelsen.se

I vanliga fall måste lantbrukaren följa alla villkor för de stöd hen har beviljats. Länsstyrelsens beslut innebär att lantbrukare nu kan bortse från vissa villkor och ändå få full ersättning.

Information om jordbrukarstöd

Kontakt

Jordbrukarstöd Länsstyrelsen Skåne

Telefon: 0771-67 00 00

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss