Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Backsvalan skapar byggfeber

Backsvalan vid sitt bon i sandrik jord

På bara några dagar har ett 20-tal rödlistade backsvalor byggt bo i en nygrävd grop på kajen vid Aspöfärjan i Karlskrona. Nu får kommunens kajrenovering pausas tills svalungarna är flygfärdiga och redo att flytta hemifrån. 

- I förra veckan släppte vi årets bostadsmarknadsanalys som visar att Blekinge lider av bostadsbrist. Inte kunde vi ana att backsvalan skulle ta oss på orden och fixa flera strandnära boenden så snabbt utan bygglov, säger Inger Hansson, avdelningschef för Samhällsbyggnad och miljöskydd på Länsstyrelsen Blekinge.

Länsstyrelsen naturvårdshandläggare har varit ute på plats och konstaterat att häckning pågår och att där sannolikt redan finns ägg. Arten är fridlyst och rödlistad i Sverige och det är därför inte tillåtet att skada eller störa fåglarna och flytta på bon under häckningstiden.

- Den sandrika jorden är perfekt för svalor och platsen har blivit en ny gräddhylla med havsutsikt och ett kommande BB. Vi har full förståelse för att detta sätter käppar i hjulet för kommunens tidsschema men om du gräver en grop i sandrik jord ska du alltid täcka över hålet för att undvika att svalor bygger bo där, säger Inger Hansson.

Vanligtvis häckar backsvalan under 7-8 veckor. Ungarna kan därför tidigast vara flygfärdiga och lämna boet i mitten av augusti. Länsstyrelsen har nu informerat Karlskrona kommun om att pausa arbetet. Tänk på att ge fåglarna lugn och ro – visa respekt och gå inte för nära.

Backsvalan är en kolonihäckande brungrå och vit svala. Den häckar över stora delar av det norra halvklotet och trivs i sandrik jord. Arten är rödlistad i Sverige och riskerar att dö ut på grund av minskad population.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss