Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Natura 2000-området Mörrumsån utvidgas

Information om regeringsbeslut om förslag till Europeiska kommissionen om justering av områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

Regeringen har den 25 maj beslutat att gränsen för Natura 2000-området Mörrumsån (SE0410128) bör ändras enligt länsstyrelsens förslag. Området utvidgas med 64 hektar i trakten kring Susekull, norr om Svängsta i Karlshamns kommun.

Utvidgningen innebär att Natura 2000-området förblir ekologiskt sammanhängande även efter genomförandet av de verksamheter regeringen har tillåtit i Natura 2000-området Härnäs (SE0410164).

Vid eventuella frågor kontakta ulrika.widgren@lansstyrelsen.se.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss