Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU-besök med fokus på maritim säkerhetsstrategi

Försvarsdirektör med båtar och hav i bakgrund

Försvarsdirektör Peter Ryman.

En EU-delegation som tar fram en maritim säkerhetsstrategi är just nu på besök i Karlskrona. Detta med anledning av Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Delegationen möter representanter från länsstyrelsen och andra maritima aktörer för att få ökad förståelse för Blekinges utsatta läge.

– Det är en ära att EU förlägger sitt möte till Karlskrona. För oss står maritim säkerhetsstrategi högt på agendan. Blekinge har ett strategiskt läge vid Östersjön, det visar inte minst sprängningarna vid Nord Stream. Vid ett Natomedlemskap kommer maktbalansen att ändras ytterligare samtidigt som Östersjön är en viktig transportled för bland annat rysk olja. Allt detta händer utanför Blekinges kust vilket gör att vi måste stärka vår samverkan med både EU och Nato, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

Vid mötet diskuteras en uppdaterad maritim säkerhetsstrategi som nu håller på att arbetas fram. Strategin ska skydda EU:s intressen till sjöss, värna naturresurser och marin miljö, upprätthålla internationell rätt och reagera effektivt på växande hot. Syftet är också att stärka samarbetet mellan EU:s medlemsstater, bland annat genom gemensamma maritima övningar.

– Med tanke på det säkerhetspolitiska läget är det viktigt att medlemsstaterna kommer överens om det maritima säkerhetsarbetet. Vi är i slutfasen av ett gediget arbete att ta fram en uppdaterad strategi för hur EU ska arbeta med maritim säkerhet framöver. Jag räknar med att beslut kan fattas av ministerrådet inom kort, säger Fredrik Lindblom, ordförande i rådsarbetsgruppen som leder arbetet med EU:s maritima säkerhetsstrategi.

Förutom länsstyrelsen besöker delegaterna Marinbasen, Kustbevakningen, Saab Kockums och Marinmuseet. Från den svenska regeringen deltar Johan Berggren, statssekreterare hos ministern för civilt försvar. Under besöket kommer det också att hållas en officiell middag på residenset där landshövding Ulrica Messing står värd. Besöket pågår mellan den 13 och 15 juni i Karlskrona.

Fakta

Sverige är fram till 30 juni ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Det innebär att Sverige planerar och leder arbetet i ministerrådet och företräder rådet i kontakten med övriga EU-institutioner.

Sveriges regering har beslutat att fyra prioriteringar ska gälla under vårt ordförandeskap:

1. Säkerhet – enighet (där arbetet med den europeiska maritima säkerhetsstrategin ingår).
2. Resiliens – konkurrenskraft.
3. Välstånd – grön omställning och energiomställning.
4. Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss