Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilministern besökte Blekinge

Civilministern och landshövdingen

Vilken roll spelar Blekinge och länsstyrelsen i landets totalförsvar – och vilka satsningar krävs när Sverige går med i Nato? Det stod på agendan i dag när landshövding Ulrica Messing tog emot civilminister Erik Slottner i Karlskrona.

– Vi har haft givande samtal där vi har en gemensam syn på Blekinges betydelse för Sveriges totalförsvar. Vårt län har ett viktigt strategiskt läge vid Östersjön med landets största marinbas, robust flygflottilj, stark försvarsindustri, betydande hamnar och sjöfart. Vi har många viktiga värden att skydda och ett kommande Natomedlemskap kräver därför stora satsningar, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

Blekinge har hög militär närvaro och är därför särskilt skyddsvärt vid en konflikt. Ronneby har också en av två flygplatser i landet med statlig rådighet som uppfyller Natos höga krav på civilt försvar. Länsstyrelsen har ett stort ansvar vilket kräver handlingskraft i planeringen av totalförsvaret.

– Många förberedelser är redan gjorda, men våra folkvalda behöver ta beslut i strategiska frågor om Natomedlemskapet. Till exempel se över lagstiftning och hur våra resurser ska användas och finansieras. Det blir avgörande för hur vi kan stärka länets civila beredskap framåt. Vi jobbar nu i två parallella spår – ordinarie krisberedskap där vi hanterar torka och skogsbränder som är resurskrävande samtidigt som vi behöver öka takten i vårt totalförsvar och förbereda för Nato, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

Sedan 2014 har Sverige ett samarbetsavtal med Nato om så kallat värdlandsstöd. Det innebär att ge och ta emot militärt och civilt stöd. För Blekinges del kan det betyda att Natotrupper med fordon, fartyg, flyg och tung utrustning ska kunna passera genom länet med kort varsel.

– Vi ska till exempel tillhandahålla livsmedel, dricksvatten och renhållning och säkerställa materiel, lagerhållning och insatspersonal till Natostyrkor som stannar kortare eller längre tid i vårt län. Det kräver proaktiv planering, ökade resurser och större tydlighet i uppdrag och ansvarsfördelning för att myndigheter, kommuner och näringsliv ska kunna utföra sina uppgifter i det civila försvaret, säger Peter Ryman.

Under dagen träffade civilminister Erik Slottner även representanter från region och kommuner och besökte Marinbasen. Landshövding Ulrica Messing som rapporterar direkt till civilministern stod värd för besöket.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss