Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt biotopskyddsområde - Brunnsviken Ronneby kommun

Länsstyrelsen har beslutat om marint biotopskyddsområde för Brunnsviken i Ronneby kommun. Biotopskyddsområdet är beläget ungefär 1 kilometer nordväst om Göholms gård och gränsar till naturreservatet Gö.

Brunnsviken tillhör biotopskategorin Helt eller delvis avsnörda havsvikar och omfattar totalt 5,3 hektar, varav 2,3 hektar är vatten.

Beslutet med bilagor har skickats för kännedom till sakägare och intressenter. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagan ska vara skriftlig och ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 2 juni 2023.

Överklagande

Överklagan ska vara skriftlig och ska ha inkommit senast den 2 juni 2023 till Länsstyrelsen Blekinge via e-post: blekinge@lansstyrelsen.se eller via brev till:

Länsstyrelsen Blekinge län
371 86 Karlskrona.

Ange diarienummer 511-5140-2021 (Brunnsviken)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss