Risk för gräsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risk för elbrist över – den här gången

Våren är här med mildare väder och risken för elbrist i Blekinge är över för stunden. Men länet står inför ett kritiskt läge även den kommande vintern – och förberedelserna är redan i gång.

Länsstyrelsen Blekinge har under den gångna vintern uppmanat till sänkt elförbrukning för att minska risk för elavbrott. Det har gett resultat och länet har klarat vintern utan frånkoppling. Varmare väder i kombination med en förbättrad energisituation i Europa gör att Energimyndigheten nu bedömer risken för effektbrist som låg.

– Vi kan andas ut en stund men måste samtidigt ta höjd för en ny och minst lika utmanande vinter. I bästa fall kan vi med gemensamma krafter undvika en frånkoppling. Om det ändå sker, ska vi vara förberedda för att hantera den och dess påverkan på samhället, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

Tillsammans med nationella, regionala och lokala aktörer har Länsstyrelsen Blekinge arbetat fram en process för hur en eventuell frånkoppling ska genomföras och kommuniceras i länet. Det handlar också om att tydliggöra hur Blekingeborna kan bidra genom att sänka sin förbrukning.

– Det krävs en långsiktig beteendeförändring hos oss alla. Energisituationen kommer att vara skakig under en lång tid framöver och vi måste alla lära oss att minska vår elförbrukning – inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom hög förbrukning gör att elpriserna stiger, säger Peter Ryman.

Under den elkritiska veckan i december lyckades blekingarna att minska länets elförbrukning med 14 procent och därmed undvika en frånkoppling.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss