Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny integrationsstrategi för Blekinge

Händer i ring

Länsstyrelsen har tillsammans med flera aktörer tagit fram en ny integrationsstrategi för Blekinge. Målet är att bidra till en jämställd, jämlik och hållbar integration för länets alla invånare.

Strategin riktar sig mot asylsökande, nyanlända, ensamkommande barn och unga och utrikesfödda i behov av integration. Syftet är att stärka samarbetet mellan länets kommuner och statliga myndigheter. Det handlar också om att ge vägledning i hur aktörerna tillsammans kan prioritera, utveckla och behålla resurser och kunskap som redan finns i länet.

I den nya integrationsstrategin för 2021 – 2026 står fem samarbetsområden i fokus; svenska språket, hälsa, arbete, utbildning och samarbete mellan offentliga aktörer.

- Vi behöver stärka länets kompetensförsörjning och ekonomiska tillväxt. Med riktade insatser kan vi underlätta för nyanlända att lära sig språket snabbt, få tillgång till utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället, säger Helena Morgonsköld, länsråd och ordförande i Blekinges Integrationsråd.

Nästa steg i arbetet handlar om att identifiera specifika behov hos nyanlända barn, ungdomar och vuxna för att kunna ta fram anpassade insatser. En särskild grupp som behöver extra stöd är långtidsarbetslösa som inte slutfört sin utbildning i svenska för invandrare (sfi).

I det regionala integrationsarbetet deltar Länsstyrelsen Blekinge, Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Blekinge, Statens servicecenter och länets fem kommuner. Strategin konkretiseras i ettåriga handlingsplaner som beskriver åtgärder under det kommande året.

Integrationsstrategi Blekinge 2023-2026 Pdf, 721 kB.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss