Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur påverkas din hälsa av miljön?

I veckan har 4 500 Blekingebor fått ett brev med frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor. Svaren blir ett stöd för att kartlägga hur miljön påverkar vår hälsa.

– Vi hoppas att alla som får enkäten tar sig tid att besvara den. Det är värdefullt för att vi ska kunna dra slutsatser om hur vi förebygger ohälsa och hur väl vi uppfyller miljömålen. Tillsammans kan vi göra Blekinge till en ännu bättre plats att bo, verka och leva i, säger Anna-Karin Bilén, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge.

Miljöhälsoenkäten innehåller frågor om Blekingeborna besväras av inomhusmiljön hemma, oroas av klimatförändringar eller störs av buller och luftföroreningar.

Utifrån resultatet kommer länsstyrelsen och Region Blekinge tillsammans med Arbets- och miljömedicin Syd att ta fram en regional rapport. Den blir sedan ett underlag för att kunna prioritera vilka miljöhälsofrågor som är viktigast att jobba vidare med.

Årets enkät skickas ut till 4 500 Blekingebor i åldrarna 18-84 år och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, Folkhälsomyndigheten och Statistiska Centralbyrån.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss