Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Året som förändrade vår vardag

Ulrica Messing

När Ryssland för ett år sedan inledde sin invasion av Ukraina var det en attack på vårt demokratiska Europa. Kriget har sedan dess förändrat världen och vår vardag. Säkerhetsläget har försämrats påtagligt. Många av oss känner oro och påverkas av ekonomiska konsekvenser som dyrare el, höjda livsmedelspriser och hög inflation.

I Blekinge har vi marinbas och flygflottilj, stark försvarsindustri, hamnar för sjöfart och viktig infrastruktur utanför vår kust. Vårt strategiska läge vid Östersjön kräver att vi ligger i framkant. Det märktes inte minst för ett år sedan då vi snabbt fick ställa om och ta emot människor på flykt från ett brutalt krig.

Som länets högsta civila totalförsvarsmyndighet har vi snabbt anpassat oss och stärkt vår beredskap. Detonationerna på Nord Stream är ett konkret bevis på vikten av att fortsätta bygga upp vårt civila försvar. I ett framtida Natomedlemskap kommer vårt län spela en viktig roll – något som kräver både förberedelser och handlingskraft.

Som först ut i landet har jag därför bildat Totalförsvarets näringslivsråd i Blekinge. Det handlar om att göra civilsamhället motståndskraftigt genom att till exempel säkra drivmedel och livsmedel, kunna förflytta stora mängder människor vid utrymning eller få industrier att snabbt ställa om sina produktionslinjer för att stötta totalförsvaret vid höjd beredskap eller krig.

På årsdagen ser vi att Ukraina lyckats försvara sitt land trots stor förödelse och mänskligt lidande. Många trodde att Kiev skulle falla inom några veckor. Nu vet vi bättre. Ukraina har visat på stor vilja och motivation till att försvara sitt land och demokratin. Därför hissar vi deras flagga och visar vårt stöd för det ukrainska folket.

Det är viktigt att vi alltid står upp för demokratiska värden och att vi fortsätter att stötta Ukraina i deras kamp. Mycket står på spel inför framtiden. Året som gick förändrade vår vardag och gav oss tuffa lärdomar. Vi har blivit påminda om att vi har mycket att förlora. Tillsammans måste vi värna vår frihet och stärka vår motståndskraft.

/Ulrica Messing
Blekinges landshövding

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss