Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Newcastlesjuka konstaterad hos höns i Blekinge

Vit höna i hönshus.

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 5 000 värphöns i Ronneby kommun. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

– Virus som orsakar newcastlesjuka cirkulerar precis som fågelinfluensavirus regelbundet hos vilda fåglar. Därför är det viktigt att oavsett om man är kommersiell producent eller hobbyhönsägare är noga med hygienrutiner och skyddar sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar. Vi ser att de indirekta smittvägarna från vilda fåglar, deras spillning och miljön är en viktig inkörsport för båda newcastlesjuka och fågelinfluensa så det gäller att ha goda biosäkerhetsrutiner för personal, redskap, foder, strö mm för att skydda sina fjäderfän, säger Malin Grant, epidemiolog på Statens veterinärmedicinska anstalt.

På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

– Vi följer händelseutvecklingen och informerar dem som kan tänkas beröras av händelsen. Vi samverkar också med Jordbruksverket och andra aktörer för att bekämpa sjukdomen, säger Sandra Draaisma, länsveterinär, Länsstyrelsen Blekinge.

Skydds- och övervakningszon kring den smittade gården

Jordbruksverket har beslutat att införa en skyddszon med tre kilometers radie kring gården och en övervakningszon med 10 kilometers radie. I skyddszonen gäller bland annat följande restriktioner:

 • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
 • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
 • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg, fågelprodukter eller gödsel.
 • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Även inom övervakningszonen gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Vissa fjäderfätransporter kan utföras efter tillstånd från Jordbruksverket.

Kontakta veterinär om du misstänker newcastlesjuka

Newcastlesjuka är en väldigt smittsam fjäderfäsjukdom som är anmälningspliktig. Kontakta alltid en veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom. Alla som håller fjäderfä och andra fåglar uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.

Viruset sprids på flera sätt

Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan fåglar. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Virus som orsakar newcastlesjuka hos fjäderfä kan även cirkulera bland vilda fåglar, och vissa virustyper förknippas särskilt med utbrott av duvpest med kraftigt ökad dödlighet hos vilda duvor som följd.

Aktuellt smittläge för newcastlesjuka Länk till annan webbplats.

Symtom på newcastlesjuka hos fjäderfä

Symtomen kan variera mycket. Tecken på sjukdomen kan bland annat vara

 • kraftigt sänkt äggproduktion
 • ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)
 • äggskal med pigmentförändringar
 • nedsatt allmäntillstånd
 • ökad dödlighet
 • hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)
 • andningssvårigheter med eller utan hosta
 • diarré.

Källa: Jordbruksverket

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss