Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Johannishusåsen nytt vattenskyddsområde

Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen Blekinge har beslutat att Johannishusåsen i Ronneby kommun är nytt vattenskyddsområde. Syftet är att säkra försörjningen av dricksvatten i Karlskrona.

Större delen av Karlskrona kommuns invånare får i dag sin vattenförsörjning från Lyckebyån. För att förbättra kvaliteten och stärka tillgången har kommunen fått tillstånd att infiltrera vatten från Lyckebyån i Johannishusåsen och pumpa tillbaka det till Vattenverket i Lyckeby där dricksvatten produceras.

– Karlskrona har i dag brist på vatten. Det nya vattenskyddsområdet ger oss skydd mot föroreningar, bättre vattenkvalitet och gör oss mindre beroende av kemikalier. Våra naturreservat är viktiga för att skydda känslig natur, detsamma gäller vattenskyddsområden som säkerställer vårt dricksvatten. Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång, säger Edgar Villarreal, vattenskyddshandläggare på Länsstyrelsen Blekinge.

Länsstyrelsen Blekinge arbetar för att alla kommunala vattentäkter ska ha tillräckligt skydd.

– För att skydda grund- och ytvattnet mot föroreningar är det viktigt att följa föreskrifter för verksamheter och åtgärder i Johannishusåsen. Genom att skydda vattenkvaliteten säkrar vi tillgången till dricksvatten av hög kvalitet för framtida generationer, säger Edgar Villarreal.

För boende och verksamheter inom det nya vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser som styr vad som är tillåtet, förbjudet och vad som kräver särskilda tillstånd.

I Blekinge finns nu 26 vattenskyddsområden.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss