Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fastställande av bevarandeplan för Bräkneåns Natura 2000-område längs i Ronneby kommun

Länsstyrelsens logotyp.

Länsstyrelsen Blekinge har beslutat att fastställa uppdaterad bevarandeplan för Bräkneåns Natura 2000-områden i Ronneby kommun.

Länsstyrelsen har den 16 december 2022 fastställt uppdaterad bevarandeplan för Bräkneåns Natura 2000-område (SE0410168), med stöd av 17 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Bevarandeplanen finns inom kort tillgänglig i kartverktyget Skyddad natur och kan även fås genom att kontakta länsstyrelsen.

Kartverktyget Skyddad natur Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss